Geschreven door Levi Van Havere

Merge physical & legal control

Een gezonde voorraadfinanciering vereist niet alleen een juridische, maar ook een fysieke beheersing van de goederen.


Al onze diensten beantwoorden aan deze dubbele ambitie. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

Het Goederenpand

De meest volwaardige dienst in ons aanbod. Het pand verstrekt een voorkeurrecht, gekoppeld aan een retentierecht, dat in probleemgevallen effectief toelaat om de voorraad te blokkeren. Deze dienst biedt dus niet alleen een juridische veiligheid tijdens de loop van het verstrekte krediet, maar eveneens een zeer pragmatische doeltreffendheid in crisis-situaties (STOP uitbewegingen).

 

Import Collateral

Het begeleiden van de import-klanten van de Bank. De controle over de gefinancierde goederen, alsook het juridisch voorrecht op
deze laatste, is zonder onderbreking veilig gesteld tijdens het ganse logistieke proces, tijdens en zelfs na transport.

 

Asset Control

Het controleren van de Borrowing Base van de Bank. Het financieren van de behoefte aan bedrijfskapitaal komt neer op het financieren van de vlottende activa. In het kader van een Pand op Handelsfonds (klantschuldvorderingen + 50% voorraad) is het niet meer dan normaal dat de Bank op regelmatige wijze laat controleren of de gefinancierde activa wel overeenstemmen met het gebruik van de kredietlijn.

 

Floor Check

Het verifiëren van de aanwezige voorraden in een distributienet. Of de gefinancierde activa nu verspreid liggen bij een net van distributeurs (nieuwe wagens, moto’s, electro- & hifi-materiaal, …), of zich op een werkplaats bevinden (leasing van kranen, graafmachines, heftrucks, landbouwmachines, …), NV Warrant checkt de aanwezigheid van deze activa, alsook hun overeengekomen affectatie.

 

Holdback

Een prachtige beveiliging van, of een prachtig alternatief voor een klassiek leverancierskrediet. Een klant van de Bank levert als leverancier goederen aan zijn klanten, ofwel met een eigendomsvoorbehoud-clausule, ofwel in consignatie. Hij heeft er alle belang bij dat zijn geleverde goederen ten allen tijde duidelijk geïdentificeerd blijven, en zelfs afgezonderd van de andere voorraden van zijn
klant. Deze dienst is een prima oplossing voor het probleem van vermenging in geval van collectieve procedures.