FAQ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over onze verschillende diensten. Hebt u nog meer vragen over onze werking of wenst u een potentieel dossier te bespreken, contacteer ons volledig vrijblijvend.

Ik ben een onderneming

Is het opzetten van een goederenpandstructuur met buitenbezitstelling schadelijk of hinderlijk voor de activiteit van mijn onderneming?

NEEN

In het kader van de implementatie van de structuur, gebruikt Warrant de bestaande (opslag)magazijnen van uw onderneming. Op die manier beperken wij maximaal de impact op de bedrijfsorganisatie. Ons team zal nooit een goederenpandstructuur opzetten die schadelijk of hinderlijk is voor de lopende activiteiten van de onderneming.

Indien de te verpanden goederen bij een logistieke partij liggen, kan onze structuur op een louter documentaire wijze worden opgezet.

Ik ben een bankier of andere financiële instelling

Het is niet evident om de goederenpandstructuur uit te leggen aan mijn klant.

LAAT ONS U HELPEN

Het goederenpand is een dynamische, soepele en betrouwbare formule waarbij een zekerheid wordt gecreëerd voor de kredietverlener (u dus) via financiering van de voorraad van de kredietnemer.

Het implementeren van voorraadfinanciering in het algemeen, en de goederenpandstructuur in het bijzonder, is zeer eenvoudig. Dankzij onze jarenlange expertise als derde-pandhouder zijn wij in staat om ons aan te passen aan elke situatie en elke sector waarin de onderneming zich bevindt. Aan de hand van onze gedetailleerde haalbaarheidsstudie na ons eerste bezoek ter plaatse, kunnen wij de situatie evalueren en bepalen wij of het al dan niet mogelijk is om een goederenpandstructuur op te zetten (voorraadanalyse, fysieke belemmeringen, …). Tijdens de kredietonderhandelingen tussen de klant en de bancaire partner of andere financiële dienstverlener wordt deze haalbaarheidsstudie gebruikt om het dossier te vervolledigen, en aldus snel een akkoord te vinden. Dankzij onze tussenkomst als derde-pandhouder wordt er namelijk op dat moment voor u een 100% zekerheid gecreëerd, waarbij de klant sneller over de nodige financiering kan beschikken.

Tot op heden komen 90% van de dossiers in aanmerking voor een positieve evaluatie in onze haalbaarheidsstudie. Dit bewijst ook dat alle soorten voorraden kunnen voorkomen in een goederenpandstructuur, en dat voorraadfinanciering een zeer interessante hefboom kan zijn voor de financiering van de groei van de onderneming.

Wenst u meer informatie over onze diensten?
Contacteer ons vrijblijvend zodat we u kunnen bijstaan in uw dossier

Contacteer ons