Goederenpand

Een flexibel kredietinstrument voor zowel de kredietnemer als de kredietgever

 

Het goederenpand is een dynamische, soepele en betrouwbare formule, waarbij een zakelijke zekerheid wordt gecreëerd voor de kredietverlener via financiering van de voorraad van de kredietnemer. De onderneming kan op deze manier haar voorraden mobiliseren, zonder dat de ongoing business wordt gehinderd.

Belangrijk: vanaf 2018 bestaan er in België twee manieren om een goederenpand te definiëren: met buitenbezitstelling en zonder buitenbezitstelling. In beide gevallen kunnen wij u van dienst zijn.

Goederenpand met buitenbezitstelling

Binnen de goederenpandstructuur met buitenbezitstelling treden wij op als expert derde-pandhouder, waarbij we kunnen rekenen op een jarenlange ervaring in verschillende sectoroverschrijdende dossiers van variërende complexiteit. Onze rol kan als volgt worden samengevat:

 • Wij definiëren het Warrant-magazijn op locatie, zowel juridisch als praktisch.
 • Wij volgen de verpande voorraad dagelijks op en voeren periodieke fysieke controles uit op de site van de klant of bij een logistieke partner (depositaris).
 • Wij informeren de kredietverlener via een gedetailleerde rapportering.

 

Goederenpand zonder buitenbezitstelling

Binnen de goederenpandstructuur zonder buitenbezitstelling moet het pand en het eigendomsvoorbehoud geregistreerd worden in een Nationaal Pandregister. Meer informatie kunt u terugvinden in ons artikel over de nieuwe pandwetgeving. In deze nieuwe structuur zijn wij geen derde-pandhouder, maar kunnen wij wel optreden als extern controlemechanisme en aanspreekpunt voor kredietverleners om op die manier de nodige informatieflow te genereren (voorraadcontroles, rapporteringen, …), en zodoende een bepaalde zekerheid te creëren die standaard niet vervat zit in het goederenpand zonder buitenbezitstelling.

 

Voordelen van het goederenpand

Wat zijn de voordelen voor de kredietverlener (banken, …)?

 • De kredietverlener kan snel en adequaat inspelen op de behoeften van de klan, zonder de controle te verliezen over hetgeen hij financiert.
 • Wij creëren een bijzonder efficiënt retentierecht voor de kredietverlener, waardoor deze voorrang krijgt op andere bevoorrechte schuldeisers.
 • De kredietverlener kan aanspraak maken op 100% van de voorraad.
  Voorraadfinanciering wordt op een solide en gestructureerde kredietvorm.
 • Een zakelijke zekerheid wordt gecreëerd voor de kredietverlener (bekijk hier het overzicht van de verschillende zekerheden en onze vermelding op de site van de Vlaamse Overheid).


Wat zijn de voordelen voor de kredietnemer (ondernemingen, …)?

 • De onderneming genereert additioneel werkkapitaal door de optimalisering van de voorraadfinanciering.
 • De onderneming ondervindt geen hinder in zijn ongoing business door het dynamische karakter van de opgezette structuur.
 

Wenst u meer informatie over het goederenpand?

Contacteer ons