Onze klanten

Ons klantenbestand bestaat uit circa 100 ondernemingen van verschillende omvang en met zeer uiteenlopende activiteiten. Meestal hebben zij één van de volgende profielen :

Image

Jonge en/of snel groeiende ondergekapitaliseerde ondernemingen

Image

Ondernemingen met seizoensgebonden activiteiten

Image

Ondernemingen die over aanzienlijke voorraden moeten kunnen beschikken

Image

Ondernemingen in een leverage-buy-out- of turn-around-situatie

Image

Ondernemingen die hun schulden willen herstructureren door effectisering van hun activa

Image

Dankzij de solide waarborg en de perfecte transparantie die zij bieden aan hun bankiers, kunnen deze ondernemingen de nodige financieringen bekomen, en zodus verder groeien, compleet in lijn met de evolutie van hun vlottende activa. Wij bieden hiervoor een dienstenpakket aan dat beantwoordt aan de op dat vlak geldende wetten en praktijken in België.

"De rijkdom van de moderne ondernemer zit steeds vaker in de vlottende activa van zijn bedrijf."

- Levi Van Havere -
General Manager Warrant NV