Geschreven door Levi Van Havere

Creëer zekerheid dankzij het goederenpand

Als corporate bankier komt u in aanraking met ondernemingen die op zoek zijn naar middelen om hun groei- of investeringsprojecten te financieren. Maar hoe zit het met de zakelijke zekerheden in deze dossiers?


Warrant NV is al jaren gespecialiseerd in het goederenpand met buitenbezitstelling, een dynamische, soepele en betrouwbare formule, waarmee de onderneming haar voorraden kan mobiliseren, zonder dat dit haar ongoing business hindert. U kan hierdoor als bankier snel en adequaat inspelen op de behoeften van de klant, zonder de controle te verliezen over hetgeen u financiert.

Het implementeren van voorraadfinanciering in het algemeen, en de goederenpandstructuur in het bijzonder, is zeer eenvoudig.  Dankzij onze jarenlange expertise als derde-pandhouder zijn wij in staat om ons aan te passen aan elke situatie en elke sector waarin de onderneming zich bevindt. Aan de hand van onze gedetailleerde haalbaarheidsstudie na ons eerste bezoek ter plaatse, kunnen wij de situatie evalueren  en bepalen wij of het al dan niet mogelijk is om een goederenpandstructuur op te zetten (voorraadanalyse, fysieke belemmeringen, …).

Tijdens de kredietonderhandelingen tussen u en uw klant wordt deze haalbaarheidsstudie gebruikt om het dossier te vervolledigen, en aldus snel een akkoord te vinden. Dankzij onze tussenkomst als derde-pandhouder wordt er namelijk op dat moment voor u als bankier een 100% zekerheid gecreëerd, waarbij de klant sneller over de nodige financiering kan beschikken.

Tot op heden komen 90% van de dossiers in aanmerking voor een positieve evaluatie in onze haalbaarheidsstudie. Dit bewijst ook dat alle soorten voorraden kunnen voorkomen in een goederenpandstructuur, en dat voorraadfinanciering een zeer interessante hefboom kan zijn voor de financiering van de groei van de onderneming.

Is het opzetten van een goederenpandstructuur met buitenbezitstelling schadelijk of hinderlijk voor de activiteit van de onderneming?

Neen, In het kader van de implementatie van de structuur, gebruikt Warrant de bestaande (opslag)magazijnen van de onderneming. Op die manier beperken wij maximaal de impact op de bedrijfsorganisatie. Ons team zal nooit een goederenpandstructuur opzetten die schadelijk of hinderlijk is voor de lopende activiteiten van de onderneming. Indien de te verpanden goederen bij een logistieke partij liggen, kan onze structuur op een louter documentaire wijze worden opgezet.

Hebt u nog vragen over onze diensten of het goederenpand in het bijzonder, bezoek dan onze FAQ-pagina of contacteer ons rechtstreeks via onze contactpagina.