Warrant, uw expert op vlak van

goederenpandvoorraadcontrolesfloor checkasset controlcar collateralvoorraadfinancieringenheading

“Een derde pandhouder, zoals Warrant NV, volgt de voorraad op periodieke basis op, wat zorgt voor extra zekerheid voor de kredietgever.”

VLAIO

Assets put to work

Warrant is gespecialiseerd in collateral management. Sinds haar oprichting in 1919 heeft de firma zich toegelegd op het structureren van betrouwbare en soepele voorraadfinancieringen, afgestemd op de behoeften van de ondernemingen.

Wij bieden hiervoor een dienstenpakket aan dat beantwoordt aan de op dat vlak geldende wetten en praktijken in Europa.

Wie zijn onze klanten?

Ons klantenbestand bestaat uit circa 100 ondernemingen van verschillende omvang en met zeer uiteenlopende activiteiten. Meestal hebben zij één van de volgende profielen:

  • Jonge en/of snel groeiende ondergekapitaliseerde ondernemingen
  • Ondernemingen met seizoensgebonden activiteiten
  • Ondernemingen die over aanzienlijke voorraden moeten kunnen beschikken
  • Ondernemingen in een leverage-buy-out- of turn-around-situatie
  • Ondernemingen die hun schulden willen herstructureren door effectisering van hun activa
 
Image

Goederenpand

Een zekerheid die aan de Bank een bijzonder efficiënt retentierecht geeft en ze bij voorrang boven de bevoorrechte schuldeisers plaatst.

Image

Asset Control

Biedt de onderneming de mogelijkheid de voorraden en handelsvorderingen te valoriseren en de kredietbehoeften op korte termijn precies te bepalen.

Image

Floor Check

De controle van de fysieke aanwezigheid van goederen, en dit op de hoofdsite, secundaire sites, beurzen, tentoonstellingen, …

Image

Car Colleteral

Geeft de financierder van de aankopen van een autodealer, een retentierecht op de boorddocumenten en een eigendomsrecht op de voertuigen.

Professionele voorraadcontroles

Dankzij onze jarenlange expertise als controlemechanisme zijn wij in staat om heel accuraat en secuur alle soorten voorraden te controleren, gaande van voedingsproducten, tot hout en zelfs olieproducten.

Onze ervaren en gedreven inspecteurs controleren de aanwezige voorraad en stellen indien nodig de correcte vragen. Dankzij de sector-overschrijdende controles kunnen wij probleemloos werken in variërende omstandigheden, gaande van zeer koude tot zeer complexe situaties.

Na elke controle stellen onze inspecteurs een gedetailleerd analyserapport op waarbij u een zo volledig mogelijk en nauwkeurig beeld krijgt van de voorraadstatus binnen uw onderneming of de onderneming van uw klant.

"De rijkdom van de moderne ondernemer zit steeds vaker in de vlottende activa van zijn bedrijf."

- Levi Van Havere -
General Manager Warrant NV