Onze klanten

Ons klantenbestand bestaat uit circa 100 ondernemingen van verschillende omvang en met zeer uiteenlopende activiteiten. Meestal hebben zij één van de volgende profielen :

Jonge en/of snel groeiende ondergekapitaliseerde ondernemingen

 

Ondernemingen met seizoensgebonden activiteiten

 

Ondernemingen die over aanzienlijke voorraden moeten kunnen beschikken

 

Ondernemingen in een leverage-buy-out- of turn-around-situatie

 

Ondernemingen die hun schulden willen herstructureren door effectisering van hun activa

 

Jonge en/of snel groeiende ondergekapitaliseerde ondernemingen

 

Ondernemingen met seizoensgebonden activiteiten

 

Ondernemingen die over aanzienlijke voorraden moeten kunnen beschikken

 

Ondernemingen in een leverage-buy-out- of turn-around-situatie

 

Ondernemingen die hun schulden willen herstructureren door effectisering van hun activa

 

Dankzij de solide waarborg en de perfecte transparantie die zij bieden aan hun bankiers, kunnen deze ondernemingen de nodige financieringen bekomen, en zodus verder groeien, compleet in lijn met de evolutie van hun vlottende activa. Wij bieden hiervoor een dienstenpakket aan dat beantwoordt aan de op dat vlak geldende wetten en praktijken in België.

"De rijkdom van de moderne ondernemer zit steeds vaker in

de vlottende activa van zijn bedrijf."

- Levi Van Havere -
General Manager Warrant NV

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This