Creëer zekerheid dankzij het goederenpand

    Als corporate bankier komt u in aanraking met ondernemingen die op zoek zijn naar middelen om hun groei- of investeringsprojecten te financieren. Maar hoe zit het met de zakelijke zekerheden in deze dossiers? Warrant NV is al jaren gespecialiseerd in...

Lees meer

Het goederenpand, getest en goedgekeurd

Bij Arrest dd. 24 februari 2014 bevestigde het Hof Van Beroep te Gent, in navolging van talrijke rechtspraak voor haar, opnieuw de geldigheid van de procedures en manier van buitenbezitstelling zoals uitgevoerd door NV WARRANT. Ongeacht het nu de mandatarissen betreft...

Lees meer

Asset control, uw derde oog

Wanneer een Bank de onderkant van de balans van een onderneming financiert, zijn haar kredieten bijna altijd gelinkt aan de portefeuille openstaande klanten en aan de voorraden van deze laatste. Of de Bank nu een inschrijving Pand Handelsfonds heeft of niet, de visie...

Lees meer

Het goederenpand bij warehousers

Heel wat ondernemingen externaliseren het beheer van hun voorraden. In dit geval komt NV WARRANT tussenbeide als Derde-Pandhouder in de opslagplaatsen van de Warehouser die uw klant gekozen heeft. Dankzij de tussenkomst van NV WARRANT worden er enkele gevaarlijke...

Lees meer

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This