Goederenpand

Een flexibel kredietinstrument

Een dynamische, soepele en betrouwbare formule, waarmee de onderneming haar voorraden kan mobiliseren, zonder dat dit de ongoing business hindert. De bankier kan snel en adequaat inspelen op de behoeften van de klant, zonder de controle te verliezen over hetgeen hij financiert. Voorraadfinanciering wordt op deze manier een solide en gestructureerde kredietvorm.

 

  • Vestiging van een zekerheid, die aan de Bank een bijzonder efficiënt retentierecht geeft en ze bij voorrang boven de bevoorrechte schuldeisers plaatst
  • Tussenkomst op de site van de klant of bij een depothouder
  • Periodieke fysieke controles van de verpande goederen
  • Regelmatige en georganiseerde opvolging van de verpande voorraden

Wenst u meer informatie over het goederenpand?

Contacteer ons!

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This