Goederenpand

Een flexibel kredietinstrument

Het goederenpand is een dynamische, soepele en betrouwbare formule, waarbij een zekerheid wordt gecreëerd voor de kredietverlener via financiering van de voorraad van de kredietnemer. De onderneming kan op deze manier haar voorraden mobiliseren, zonder dat de ongoing business wordt gehinderd.

Dankzij het goederenpand kan de bankier snel en adequaat inspelen op de behoeften van de klant, zonder de controle te verliezen over hetgeen hij financiert. Voorraadfinanciering wordt op deze manier een solide en gestructureerde kredietvorm, die een zekerheid creëert voor de financierende bank.

Warrant NV treedt hierbij op als expert derde-pandhouder, en kan rekenen op een jarenlange ervaring in verschillende sectoroverschrijdende dossiers.

  • Wij definiëren het Warrant-magazijn op locatie.
  • Wij volgen de verpande voorraad dagelijks op en voeren periodieke fysieke controles uit op de site van de klant of bij een depothouder.
  • Wij informeren de kredietverlener via gedetailleerde rapportering.

 

Wat zijn de voordelen van het goederenpand?

  • Wij creëren een bijzonder efficiënt retentierecht voor de kredietverlener, waardoor deze voorrang krijgt op andere bevoorrechte schuldeisers.
  • De kredietverlener kan aanspraak maken op 100% van de voorraad, in tegenstelling tot 50% in het huidige Pand Handelsfonds.
  • De onderneming genereert additioneel werkkapitaal door de optimalisering van de voorraadfinanciering.
  • De onderneming ondervindt geen hinder door het dynamische karakter van de opgezette structuur.

Wenst u meer informatie over het goederenpand?

Contacteer ons!

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This