Car Collateral

Een baanvaste autofinanciering

‘Car collateral’ geeft de bankier, die de aankopen van een autodealer financiert, een retentierecht op de boorddocumenten en een eigendomsrecht op de gefinancierde voertuigen.

Daarnaast geeft het de onderneming de kans haar voorraadbeheer te optimaliseren door het bekomen van een passende financiering. De gefinancierde voertuigen blijven te allen tijde beschikbaar voor verkoop terwijl de financiële instelling over een zekerheid beschikt.

Samengevat:

  • Bezit en beheer van de boorddocumenten van de gefinancierde voorraad voertuigen
  • Periodieke controle ter plaatse van de fysieke aanwezigheid van de voertuigen
  • Opmaak van een gedetailleerd rapport na elke controle

Wenst u meer informatie over car collateral?

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This