Asset Control

Een gestroomlijnde borrowing base

Deze gelijktijdige controle van de twee belangrijkste onderdelen van de vlottende activa biedt de mogelijkheid om na te gaan of er een evenwicht is tussen de kortlopende kredieten en de kortlopende activa.

Biedt de onderneming de mogelijkheid de voorraden en handelsvorderingen te valoriseren en de kredietbehoeften op korte termijn precies te bepalen.

  • Fysieke controle van de voorraden van een onderneming
  • Analyse van de klantenportefeuille van een onderneming

Wenst u meer informatie over asset control?

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This