Het goederenpand bij warehousers

Heel wat ondernemingen externaliseren het beheer van hun voorraden. In dit geval komt NV WARRANT tussenbeide als Derde-Pandhouder in de opslagplaatsen van de Warehouser die uw klant gekozen heeft. Dankzij de tussenkomst van NV WARRANT worden er enkele gevaarlijke...

Crisisvoorraden

De financiële crisissen die de ganse wereld sinds enkele jaren drastisch door elkaar schudden, gaan gepaard met een resem van neveneffecten op economisch vlak, gaande van reorganisatie tot sluiting van ondernemingen, hetgeen een enorm vertragende werking op de...