Het goederenpand, getest en goedgekeurd

Bij Arrest dd. 24 februari 2014 bevestigde het Hof Van Beroep te Gent, in navolging van talrijke rechtspraak voor haar, opnieuw de geldigheid van de procedures en manier van buitenbezitstelling zoals uitgevoerd door NV WARRANT. Ongeacht het nu de mandatarissen betreft...

Asset control, uw derde oog

Wanneer een Bank de onderkant van de balans van een onderneming financiert, zijn haar kredieten bijna altijd gelinkt aan de portefeuille openstaande klanten en aan de voorraden van deze laatste. Of de Bank nu een inschrijving Pand Handelsfonds heeft of niet, de visie...