In welke sectoren wordt het goederenpand vooral gebruikt?

jun 2013 | Goederenpand, NL

Het goederenpand is één van onze stokpaardjes binnen ons uitgebreide dienstenpakket. Het is niet evident om alle sectoren op te lijsten die in aanmerking komen of reeds gebruik hebben gemaakt van onze dienst, maar we kunnen u wel een idee geven van de algemene categorieën :

  • De ondernemingen die een seizoensgebonden activiteit hebben, en die hierdoor op bepaalde momenten een piekperiode hebben voor wat betreft hun kredietbehoefte (speelgoed, textiel, groenten, …).
  • De ondernemingen die over aanzienlijke voorraden moeten kunnen beschikken, teneinde hun klanten of leveranciers tevreden te stellen (auto-onderdelen, hifimateriaal, …) JUST IN TIME
  • De ondernemingen waar de goederen een opmerkelijk lang rijpingsproces hebben (wijn, sterke dranken, hespen, vetmesterij, …).
  • De ondernemingen met goederen die grote koersschommelingen kennen (koffie, wol, katoen, ertsen, …)
  • De ondernemingen die beroep doen op BIRB-interventies (boter, vlees, …)

Indien u zich afvraagt of het Goederenpand toepasbaar zou zijn bij één van uw klanten, neem dan zeker contact met ons op. Onze mensen staan te uwer beschikking voor een volledig vrijblijvend bezoek bij uw klanten of prospects. Een haalbaarheidsstudie wordt u onmiddellijk toegestuurd.

Wenst u meer informatie over het goederenpand?

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This