Enkele bedenkingen bij de gerechtelijke reorganisatie

jun 2013 | Goederenpand, NL

Tussen 2009 en 2013 hebben 4.950 bedrijven de procedure van Gerechtelijke Reorganisatie ingeroepen. Vergeleken met de 78 ondernemingen die het jaar daarvoor gebruik maakten van het Gerechtelijk Akkoord, blijkt deze recente procedure een succes te kennen.

Het woord succes is echter een beetje misplaatst … Volgens het SNI (Syndicat Neutre des Indépendants – L’Echo van 2 april 2013) zouden 2/3 van de bedrijven die beroep deden op de procedure van Gerechtelijke Organisatie, over
kop zijn gegaan.

“Een niet te onderschatten aantal ondernemingen gebruikt deze procedure om tijd te winnen, terwijl ze er zeker van zijn dat hun firma niet meer te redden is.”

Moeten we ons dan eigenlijk niet de vraag stellen : tijd winnen met welke doelstelling? Eén van de motivaties, in de categorie ‘oneerlijke zaakvoerders’, is de vlottende activa in extremis zo snel mogelijk te verzilveren, ten nadele van de schuldeisers. Dit betreft onder meer de voorraden van de firma. De schuldeisers kunnen zich echter preventief beschermen tegen dergelijke oneerlijke handelingen van hun kredietnemers :

 

Het Goederenpand verstrekt een retentierecht, waardoor de Pandschuldeiser de materiële controle over de verpande voorraden behoudt.

Wenst u meer informatie over het goederenpand?

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This