Het goederenpand bij warehousers

mei 2012 | Goederenpand, NL

Heel wat ondernemingen externaliseren het beheer van hun voorraden. In dit geval komt NV WARRANT tussenbeide als Derde-Pandhouder in de opslagplaatsen van de Warehouser die uw klant gekozen heeft.

Dankzij de tussenkomst van NV WARRANT worden er enkele gevaarlijke aspecten in het oog gehouden :

Het retentierecht en het voorrecht van de commissionnair-expediteur

Het komt dikwijls voor dat de Warehouser eveneens optreedt als transitair/transporteur. Naast zijn klassiek retentierecht, beschikt deze laatste dan ook over een voorrecht van commissionnair-expediteur.

WARRANT informeert zich op regelmatige wijze bij de Warehouser over de outstanding van de klant en bericht elke wanbetaling aan de financierende Bankier.

De verzekering van de goederen

Uit ervaring weten wij dat zaakvoerders er bijna altijd van overtuigd zijn dat de goederen, die zij opslaan bij Warehousers, automatisch gedekt zijn door deze laatsten. De dekking die Warehousers (zonder specifieke vraag hieromtrent) echter bieden is
slechts een algemene dekking per kg of m3, en is helemaal niet gelinkt aan de waarde van de opgeslagen goederen.

WARRANT informeert de financierende Bank over de verzekerde bedragen, de aanbetaling van de premies en betekent verzet op de verzekeringspolispolis.

De wetenschap en kennis van het Goederenpand

De eerste bekommernis van een Warehouser is zijn klant op een bevredigende manier van dienst te zijn, en dat is niet meer dan normaal. Maar hij is er zich niet altijd van bewust wat de gevolgen zijn van een verpanding van de goederen die bij hem liggen opgeslagen.

WARRANT controleert niet alleen op regelmatige wijze de fysieke aanwezigheid van de goederen, maar creëert eveneens een documentaire opvolging en een contractueel kader, die de Warehouser alert houden over het feit dat zijn klant niet meer vrij over zijn goederen mag beschikken.

Wenst u meer informatie over het goederenpand?

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This